Halloween BOO! Kit

5 New Class lessons for Halloween 2021

 
The Halloween BOO! Kit was designed by Tina to help teachers and parents provide creative learning and fun in school or at home.

There are 24 sets (PDFs) in the kit with over 200 activity based pages providing an interactive, constructive and collaborative platform for preschool, junior and senior children to experience and create.

The Kit includes:  (Format: PDF)

BOO! POP-UPS

Colour

15 pages

14 A4 Letter Pages

BOO! POP-UPS

Colour Up

15 pages

14 A4 Letter Pages

Tube wrap sheet

3D Cards: 

Colour and Colour Up 

30 pages 

10 cards (front & back)

10 Character(s) Cut-Outs

 

Halloween Banner:
Colour 14 pages

Halloween Banner:
Colour and Colour Up
14 pages
14 A4 Letter Pages

Greeting Cards:
Colour 15 pages

Greeting Cards:
Colour Up 15 pages
15 A6 Cards

Halloween Lanterns:
Colour Up
14 pages
14 Letter Pages (cutting and assembly)

Halloween Party Tubs:
Colour Up
14 pages
14 Letter Pages (cutting and assembly)

Halloween Posters: Colour
12 pages

Halloween Posters:
Colour Up
12 pages
6 A4 Poster Pages

Halloween Memory Game
Colour
40 pages
40 Pages

Masks:
Colour
6 pages

Masks: 

Colour Up 

6 pages 

6 Characters (cutting and assembly)

30 pages

Deartha ag Tina chun cuidiú le múinteoirí agus le tuismitheoirí foghlaim chruthaitheach agus spraoi a sholáthar ar scoil nó sa bhaile.
Tá 24 sraith sa phaca  le breis (PDFs) agus 200 leathanach bunaithe ar ghníomhaíocht a sholáthraíonn ardán idirghníomhach, cuiditheach agus comhoibritheach do leanaí réamhscoile, sóisearacha agus sinsearacha le taithí agus le cruthú.

Folaíonn an paca:(Format: PDF)

BOO! POP-UPS: 

Dath 

15 leathanach

BOO! POP-UPS: 

Dathchláir 

15 leathanach

Tube wrap sheet

14 Gearrthóga carachtar

3D Cártái: 

Dath agus dathchláir 

30 leathanach   

10 cártái (tosaigh & cúl)

10 Gearrthóga carachtar

Meirge Oíche Shamhna: 

Dath 

14 leathanach

Meirge Oíche Shamhna: 

Dathchláir 

14 leathanach
14 A4 leathanach litreacha

Beannachta cártái: 

Dath 1

1 leathanach

Beannachta cártái: 

Dathchláir 

11 leathanach

15 A6 Cártái


Lóchrainn Oíche Shamhna: 

Dathchláir 

14 leathanach

14 A4 leathanach litreacha

Tobáin pháirtí Oíche Shamhna:

Dathchláir 

14 leathanach

14 A4 leathanach litreacha

Póstaeir Oíche Shamhna: 

Dath 

6 leathanach

Póstaeir Oíche Shamhna: 

Dathchláir 

6 leathanach

6 leathanach póstaeir

Cluiche Cuimhne Oíche Shamhna:

Dath 

40 leathanach

Mascaí: 

Dath 

6 leathanach

Mascaí: 

Dathchláir 

6 leathanach

6 Charachtar

BUNDLE OFFER

English & Gaeilge BOO! kits  Bundle gives you both for just €19.99.